Щодо зміни графіка освітнього процесу в опалювальний сезон 2015-2016 н.р.

Щодо зміни графіка освітнього процесу в опалювальний сезон 2015-2016 н.р.

З метою провадження освітньої діяльності зі збереженням якості освітнього процесу в умовах гострого дефіциту бюджетного фінансування, враховуючи можливість економії енергоресурсів в опалювальний сезон

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни у графік освітнього процесу на 2015-2016 н.р.:

1.1. Запланований робочими навчальними планами 8-й тиждень самостійної роботи та модульного контролю з 19.10.2015 по 24.10.2015 року перенести на 15-й тиждень з 07.12.2015 по 12.12.2015 року.

1.2. З 28.09.2015 по 31.10.2015 року аудиторні заняття проводити в дві зміни, максимально дотримуючись розкладу занять. Таким чином, забезпечити проведення усіх запланованих на листопад аудиторних занять у жовтні.

1.3. Проведення запланованих аудиторних занять в повному обсязі завершити 31.10.2015 року.

1.4. У період з Щодо зміни графіка освітнього процесу в опалювальний сезон 2015-2016 н.р. 02.11.2015 по 05.12.2015 року НПП зобов’язані працювати за графіком консультацій, затвердженим деканом факультету, як в аудиторіях кафедри, автономно опалених, так і в дистанційному режимі через МСОП.

1.5.Усі види самостійної (індивідуальної) роботи студенти повинні виконати і здати протягом листопада місяця. Під час тижнів самостійної роботи і модульного контролю у період з 07.12.2015 по 19.12.2015 року студент має право доздавати і перездавати невиконані вчасно або якісно види робіт. Залікові відомості повинні бути закриті до 19.12.2015 року, екзаменаційні згідно з результатами рубіжного або підсумкового контролів до 26.12.2015 року.

1.6. Захист дипломних робіт провести у період з 07.12.2015 по 26.12.2015 року в автономно опалених аудиторіях кафедр.

1.7.Навчання весняного семестру розпочати за графіком Щодо зміни графіка освітнього процесу в опалювальний сезон 2015-2016 н.р. освітнього процесу – проведенням практики студентів з 01.02.2016 по 27.02.2016 року.

1.8.Запланований 33-й тиждень самостійної роботи та модульного контролю перенести на 27-й тиждень. Теоретичне навчання розпочати з 07.03.2016 в дистанційному режимі через МСОП до 19.03.2016 року. Проведення аудиторних занять розпочати з 21.03.2016 року. Весняну сесію провести згідно з графіком освітнього процесу.

2. На виконання п.1 наказу:

2.1. Деканам факультетів і завідувачам кафедр:

2.1.1 до 23.09.2015 року подати пропозиції по оптимізації розкладу у період двозмінної роботи. У випадку перенавантаження студентів та/або викладачів чи лабораторій (наприклад, спарені лабораторні роботи по 3 пари підряд) відпрацювання таких днів планувати на суботи жовтня місяця, а також враховувати можливість проведення занять в корпуси Щодо зміни графіка освітнього процесу в опалювальний сезон 2015-2016 н.р. №3 і 5, які планується опалювати в холодний період.2.1.2 для проведення консультацій та сесії в листопаді-грудні 2015 року забезпечити опалення окремих аудиторій в автономному режимі;

2.1.3 забезпечити проведення зимової екзаменаційної сесії за технологією безсесійного навчання (за результатами рубіжного контролю, зафіксованими в електронному журналі);

2.1.4 організувати роботу ЕК у період з 07.12.2015 по 26.12.2015 року;

2.1.5 для організації практики студентів до 20.12.2015 року забезпечити подачу відповідальними за практику студентів від кафедр усієї необхідної документації з організації практики керівнику практики студентів від Університету (Молчановій Т.В.)

2.1.6 забезпечити студентів завданнями і методичними вказівками для проходження практики та виконання курсових і дипломних робіт/проектів, які плануються на весняний семестр, до 26.12.2015 р.

2.1.7 довести інформацію Щодо зміни графіка освітнього процесу в опалювальний сезон 2015-2016 н.р. до викладачів і наголосити на їхній особистій відповідальності за виконання навчального навантаження;

2.1.8 підвищити особистий контроль за роботою викладачів в МСОП та в період консультацій і відпрацювань;

2.1.9 довести інформацію до відома студентів.

2.2.Директору НМЦУПФ Моргулець О.Б.:

2.2.1 внести відповідні зміни в графік освітнього процесу студентів заочної та заочної (дистанційної) форми навчання;

2.2.2 забезпечити контроль роботи НПП, зокрема в період консультацій та дистанційного режиму роботи.

3. Проректору з наукової та інноваційної роботи Каплуну В.В., проректору з науково-виробничих питань та розвитку Вітковському С.І., керівникам інженерних служб, керівнику сектору енергозбереження організувати та забезпечити надійну роботу систем енерго- і водоспоживання, ощадливе використання Щодо зміни графіка освітнього процесу в опалювальний сезон 2015-2016 н.р. енергоносіїв та води в університеті, а саме:

3.1. Розробити карти технологічного регулювання, скласти та затвердити у встановленому порядку графіки подачі теплоносіїв у навчальні корпуси і гуртожитки в період опалювального сезону. Забезпечити поточне регулювання подачі теплоносія через теплопункти будівель університету у відповідності до нормованих показників.

3.2. Забезпечити систематичне інспектування структурних підрозділів університету щодо виконання плану підготовки до опалювального сезону у повному обсязі та дотримання режиму економії енергоресурсів на закріплених площах.

3.3. Створити умови для безпечного використання електронагрівальних приладів, дозволених для експлуатації в університеті, та точок їх приєднання до електромережі у навчальних аудиторіях, лабораторіях, кабінетах та гуртожитках.

3.4. Сприяти в організації автономного опалення окремих приміщень кафедр, в Щодо зміни графіка освітнього процесу в опалювальний сезон 2015-2016 н.р. яких відбуватимуться консультації, прийняття академічних заборгованостей, проведення екзаменаційної сесії та захисти дипломних робіт.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з НПР Ігнатьєву І.А.

5. Канцелярії довести наказ до відома проректорів, деканів, керівників структурних підрозділів, зав.кафедр та студентського самоврядування.

Ректор І.М. Грищенко

Проект наказу вносить

Директор НМЦУПФ

___________ О.Б. Моргулець

ПОГОДЖЕНО

Проректор з НПР

____________ І.А. Ігнатьєва

Проректор з навчально-виховних питань та розвитку

___________ С.І. Вітковський

Начальник ПФВ

_______Т.М. Яценко-Андріїшина

Начальник відділу кадрів

____________ П.Г.Шпак

Дата добавления: 2015-11-05; просмотров: 3 | Нарушение авторских прав


documentabqexgb.html
documentabqfeqj.html
documentabqfmar.html
documentabqftkz.html
documentabqgavh.html
Документ Щодо зміни графіка освітнього процесу в опалювальний сезон 2015-2016 н.р.